Typy léčby

Chemoterapie

Pokrok v léčbě zhoubných nádorů v posledních letech byl umožněn bouřlivým rozvojem protinádorových léků, tzv. chemoterapie. Znamenal změnu životní prognózy především pro nemocné s leukémiemi, lymfomy nebo nádory varlat. Pro nemocné s různými typy nádorů je často jedinou možnou léčbou pokročilých stádií nemoci.

Podání chemoterapie:

Chemoterapie se obvykle podává formou nitrožilních injekcí nebo infůzí (“kapaček”), méně často se využívá nitrosvalových injekcí nebo běžných tablet užívaných ústy. Při postižení pohrudnice nebo pobřišnice lze podat protinádorové léky tenkou jehlou do pohrudniční nebo břišní dutiny. Protinádorové léky lze podat do páteřního kanálu, pokud jsou nádorové buňky nalezeny v oblasti mozku, míchy nebo mozkomíšního moku.

Často se kombinují dva až tři léky do tzv. kombinace.

Chemoterapie se podává převážně ambulantně. Vlastní aplikace léku trvá několik minut až hodin, při některých režimech se nemocný hospitalizuje na dva až pět dní. Léčba se opakuje v dvou až čtyřtýdenních intervalech. V mezidobí je pacient obvykle doma.

Typy protinádorové léčby:

Protinádorové léky se podávají v některých případech po operaci, která vede k úplnému odstranění nádoru. Tato zajišťovací, tzv. “adjuvantní” chemoterapie snižuje riziko vzniku recidivy nemoci, neboť ničí mikroskopická, pro chirurga neviditelná ložiska v místech hlavního nádoru. Také nádorové buňky, které se uvolní v průběhu odstraňování nádoru z těla, jsou ničena adjuvantní léčbou. Používá se zejména v léčbě nádorů prsu, tlustého střeva, konečníku, slinivky břišní, žaludku, u některých dětských a dalších nádorů.

Pokud operovat nádor pro jeho velikost nelze, může se onkolog pokusit zmenšit nádor předoperační chemoterapií.

V případě pokročilých stádií nemoci s výskytem dceřinných ložisek si chemoterapií klademe za cíl zmenšit počet a velikost nádorových ložisek a snížit závažnost projevů nemoci. V optimálním případě dosahujeme chemoterapií vyléčení nemocného.

Léčba vysokodávkovanou chemoterapií se používá u rizikových nemocných s leukémiemi, lymfomy, nádory varlat, prsu a s nádory dětského věku, kteří dobře reagují na běžné dávky cytostatik. Běžně užívaným, i když ne zcela přesným, synonymem pro tuto léčbu je transplantace kostní dřeně. Při tomto postupu se nejprve odeberou krvetvorné buňky buď z kosti kyčelní nebo z žilní krve, poté je pacient vystaven protinádorovým lékům v dávkách několikanásobně větších než jsou dávky běžné, a několik dní po chemoterapii se krvetvorné buňky pacientovi vracejí. Následující dny je nemocný izolován od okolního prostředí ve sterilním prostředí, neboť jeho obranyschopnost je v důsledku léčby výrazně podlomena. Po několika dnech až týdnech dochází k úpravě počtu krvetvorných buněk (bílých a červených krvinek, krevních destiček), odeznívají i jiné nežádoucí účinky a pacient je propuštěn domů.

Nežádoucí účinky protinádorových léků:

Nežádoucí účinky protinádorových jsou jednou z nejčastějších obav, se kterou se nemocní dostavují na onkologická pracoviště. V této souvislosti je vhodné upozornit na tři důležité body:

  • Nově zaváděné protinádorové léky mají v řadě případů méně nežádoucích účinků než léky dřívější.
  • Lékaři mají k dispozici mnoho nových, před několika lety zcela nedostupných léků, které brání vzniku nežádoucích účinků nebo jejich závažnost snižjí, pokud se již vyvinuly.
  • Pokud pacient přichází s přehnanými obavami na onkologické pracoviště, pak si řadu nežádoucích účinků přivolá na základě psychického reflexu (např. bude zvracet i bez podání jakéhokoliv léku, jen z pouhé přítomnosti na onkologii)

Proto považujeme za vhodné Vás seznámit se základními nežádoucími účinky, které se mohou, ale také nemusí vyskytnout v průběhu léčby.

Nežádoucí účinky v oblasti krvetvorby

Pokles počtu bílých krvinek nastává kolem 8 – 10 dne po podání léčby. Obvykle se v tomto období neprovádí žádná léčebná opatření. Pokud se ale provádí intenzivnější léčba, je možné, že lékař naordinuje injekce, které pomáhají zkrátit a zmírnit toto období, při kterém je nemocný náchylnější k infekčním komplikacím. Preventivně lze doporučit vyhýbat se kolektivu, neboť v něm hrozí riziko přenosu viróz a jiných infekcí, dobře se oblékat, zajistit si dostatek vitamínů. Dojde-li k vzestupu teplot nad 38°C nebo jsou přítomny jiné infekční komplikace (kašel, rýma, pálení a řezání při močení, průjmy), je nutné ihned kontaktovat ošetřujícího lékaře (alespoň telefonicky).

Pokles počtu červených krvinek se projeví nevýkonností, spavostí, slabostmi, někdy kolapsovými stavy. Informujte ošetřujíího lékaře o těchto příznacích. Nežádoucí účinek se odstraní krevními převody, doplněním zásob železa v organismu a za určitých podmínek také lékem erytropoetinem.

Největší nedostatek krevních destiček se očekává kolem 10 –15 dne po chemoterapii. Obvkle nemocný ani neví, že má málo krevních destiček. Řídce se může tento nedostatek projevit krvácením z nosu, do moči (narůžovělá moč), stolice, kůže, očních spojivek apod. O tomto příznaku je vždy nutné informovat ošetřujícího lékaře.

Nežádoucí účinky v oblasti zažívacího ústrojí

Ústa mohou být po některých lécích postižena tzv. stomatitidou. Nežádoucí účinek se projeví bolestmi při polykání, v závažnějších případech afty. Bílý povlak může ukazovat na vznik plísňového onemocnění. Pokud tento nežádoucí účinek omezuje příjem tekutin a potravin, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.

Nevolnost a zvracení vůbec nevzniká u přibližně dvou třetin pacientů léčených protinádorovou chemoterapií. Je to dáno použitím moderních léků, které se používají v prevenci zvracení. Jen u jedné třetiny nemocných se vyskytne nevolnost, a u ještě menší části nemocných dochází ke zvracení. Preventivně se doporučuje lehčí strava podávaná ve více denních dávkách. Nekořenit a nepít alkohol. Prosíme, dodržujte léčebný režim. Ke zvracení dochází především u pacientů, kteří nedodržují léčebný režim. Pokud zvracení a nevolnost vede k výraznému omezení příjmu tekutin a potravin, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.

Zácpa se může vyskytnout jako důsledek podání některých cytostatik. Obvykle nevyžaduje léčbu – dostatečný příjem tekutin vyřeší situaci bez léčebného zásahu. V déletrvajících případech zácpy lze doporučit jednoduché projímavé prostředky (Šaratice, Gutalax,…).

Po některých přípravcích (metotrexát, 5-fluorouracil, irinotekan) se někdy dostavují průjmy. Preventivně nelze doporučit žádné opatření. Pokud se průjem vyskytne, je důležité zajistit dostatečný příjem tekutin do organismu. Vhodné jsou bujóny a nesycené minerální vody. Pokud bylo nemocnému podáno cytostatikum Campto (synonymum, irinotekan), je nutné užívat lék proti průjmu Imodium podle návodu, který obdrží každý pacient před první aplikací Campto. Trvá-li intenzivní průjem několik dní a vede k velkému vyčerpání, informujte ošetřujícího lékaře.

Nežádoucí účinky v jiných lokalizacích

Pro ženy je podstatné, zda nedojde ke ztrátě vlasů. V závislosti na typu léčby ke ztrátě vlasů může dojít, vždy se však jedná o ztrátu dočasnou, krátce po skončení léčby vlasy dorůstají v původní nebo ještě lepší kvalitě.

Méně často se lze setkat s nežádoucími účinky v plicích (obtížné dýchání), ve vylučovacím ústrojí (pálení a řezání při močení, snížení objemu moči), v kloubech a svalech (bolesti, slabost). Každou významnější změnu zdravotního stavu v průběhu chemoterapie konzultujte s ošetřujícím lékařem.

Závěr

Protinádorová chemoterapie má mezi ostatními druhy protinádorové léčby důležité, a v řadě případů nezastupitelné místo. Nežádoucí účinky se vůbec nemusí vyskytnou, a pokud ano, lze výrazně snížit jejich závažnost i délku trvání. Dobře podaná chemoterapie výrazně zlepšuje kvalitu života. Proto přistupujte k léčbě bez zbytečných obav. Všechny dotazy konzultujte s Vaším ošetřujícím lékařem.

zdroj: http://www.koc.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.