Vše o rakovině

Perspektivy protinádorové léčby

V devadesátých letech minulého století byl završen vývoj klasických cytostatik, které necíleně ničily buňky nádorové i normální. Obrovský rozvoj molekulárně biologických vědních oborů umožnil v průběhu posledních let pochopit základní příčiny vzniku nádorových onemocnění. A nyní nastává čas pro klinické využití těchto objevů. Nezapomeňme ale, že cesta od nalezení principu léčby k jejímu uplatnění je velice trnitá. Vzpomeňme např., že od zjištění, že bakterie jsou původci řady nemocí k penicilinu nebo od objevu hormonu inzulínu k jeho léčebnému uplatnění uběhlo více než 40 let. Ale věda dnes dělá opravdu velké pokroky a tak vývoj nových léků je v současnosti mnohem rychlejší.


Čím se tyto léky liší od běžné chemoterapie? Z pohledu nemocného především minimálními nežádoucími účinky, které jsou mnohdy nižší než vedlejší účinky acylpyrinu. Jejich další výhodou je, že mnohé z těchto léků lze užívat v tabletách. Jejich relativní nevýhodou je, že pro své působení vyžadují přítomnost určité struktury v nádorové buňce, která se obvykle vyskytuje jen u části nemocných. Stanovení takovýchto struktur je obvykle laboratorně i finančně náročné, a proto je léčba těmito preparáty soustředěna jen do velkých center. První zástupci těchto léčiv jsou ověřovány na vybraných pracovištích u nás. Je to např. lék Iressa, který se podává nemocným s tzv. nemalobuněčnou formou plicní rakoviny, nebo� způsobuje u tohoto druhu karcinomu poruchu přenosu růstového signálu do nitra nádorové buňky.U žen s karcinomem prsu se ověřují výsledky posledních výzkumů – lék Herceptin zvyšuje léčebné výsledky, je-li podán v kombinaci s chemoterapií. Strukturně se jedná o protilátku, tedy o lék působící mimo jiné i cestou indukce protinádorové imunity. Další typy protilátek se používají v léčbě nádorů tlustého střeva, nádorů krvetvorby, leukémií a lymfomů.
I přes uvedený pokrok je však třeba mít stále na paměti, že je vhodné se z hlediska nádorů věnovat především prevenci, abych nádor nedostal, než být kandidátem kvalitní protinádorové léčby, které k optimu přeci jen nějaké ty krůčky chybí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.