Typy léčby

Jak předcházet rakovině tlustého střeva a konečníku ?

V dnešním článku se budeme nadále zabývat o rakovině tlustého střeva a konečníku. Nikdy nemůžeme říct, že bude vše jak je napsáno fungovat na 100% ale aspoň v něčem předcházet bychom měli. U většiny pacientů je přesná příčina vzniku kolorektálního karcinomu neznámá. Jsou však známy rizikové faktory, které možnost vzniku onemocnění zvyšují. Vzniku kolorektálního karcinomu […]

Typy léčby

Léčba rakoviny javorovým sirupem a zažívací sodou

Naši milí, protože je dnes rakovina všeobecným strašákem, přestože je to zase další z nemocí, kterým nás podvědomí na něco upozorňuje, pouze už z hodně varovně zdviženým prstem, myslíme, že by vás mohl zajímat tento článek. Pokud by pomohl alespoň někomu, je to vždycky fajn. Lze rakovinu vyléčit práškem do pečiva a javorovým sirupem? Očividně […]

Typy léčby

Naděje v léčbě rakoviny slinivky břišní

Naději v léčbě rakoviny slinivky břišní představuje nově lék, jenž byl doteď využíván v léčbě jiných nádorových onemocnění. Lék bohužel nedokáže nemoc vyléčit, nicméně může prodloužit život minimálně o dva měsíce, ale i dva roky. Rakovina pankreatu patří mezi nejzákeřnější onkologická onemocnění vůbec. Přestože jsou účinky nového léku omezené, vědci jej považují za největší objev […]

Typy léčby

Neboj se zeptat!

Pacientka nerozhoduje o své léčbě, ale má právo si vyžádat druhý názor odborníka. Nebojte se zeptat, konzultace Vám může změnit život. Obracejí se na nás pacientky s velmi podobnými příběhy. „Pan doktor mi řekl, že mám jít na operaci. Byla jsem ráda, že to budu mít rychle za sebou. Nezeptala jsem se, zda mně udělali všechna vyšetření, netušila jsem, že mám projít mamární komisí. […]

Typy léčby

Biologická léčba

Biologická léčba spočívá v podávání léků, které posilují organismus v boji proti nádorům. Synonymy pro tuto léčbu jsou imunoterapie, bioterapie nebo léčba modulátory biologické odpovědi (BRMT). Obranyschopnost organizmu je zajištěna komplexní sítí různých typů buněk imunitního systému. Imunitní systém je za ideálních podmínek schopen rozeznat zdravé a nádorové buňky. Nádor se rozvíjí buď proto, že […]

Typy léčby

Hormonální léčba

Již před několika desítkami let bylo zjištěno, že růst některých nádorů lze zpomalit hormonálními léky. V současné době má hormonální léčba své nezastupitelné místo v léčbě nádorů prsu, dělohy, prostaty a některých onemocnění krvetvorby. Hormonální léky jsou nepostradatelné i u jiných nádorů v situacích, kdy je cílem lékaře zlepšení kvality života nemocného – např. zvýšení […]

Typy léčby

Chemoterapie

Pokrok v léčbě zhoubných nádorů v posledních letech byl umožněn bouřlivým rozvojem protinádorových léků, tzv. chemoterapie. Znamenal změnu životní prognózy především pro nemocné s leukémiemi, lymfomy nebo nádory varlat. Pro nemocné s různými typy nádorů je často jedinou možnou léčbou pokročilých stádií nemoci. Podání chemoterapie: Chemoterapie se obvykle podává formou nitrožilních injekcí nebo infůzí (“kapaček”), […]

Typy léčby

Radiační léčba

Ozařování patří k základním prostředkům protinádorové léčby. Zatímco chemoterapie nebo hormonální léčba působí na nádorové buňky v celém organismu, ozařování a chirurgická léčba patří k metodám, které působí pouze na to místo těla, kde leží nádor. Zářením lze vyléčit téměř třetinu zhoubných nádorů. V léčebných aplikacích se nejčastěji používá gama záření a urychlených elektronů. Ve […]

Typy léčby

Chirurgická léčba

Operace je nejstarším způsobem protinádorové léčby. V řadě případů se jedná o jedinou možnost, jak vyléčit nemocného s nádorovým onemocněním. Operace menšího rozsahu se velmi často používá jako úvodní diagnostická metoda, která poskytne vzorek tkáně pro mikroskopické vyšetření. Teprve se znalostí histologické diagnózy má smysl provést doplňující cílená diagnostická vyšetření. Pacient se tak nevystavuje zbytečným, […]