Typy léčby

Radiační léčba

Ozařování patří k základním prostředkům protinádorové léčby. Zatímco chemoterapie nebo hormonální léčba působí na nádorové buňky v celém organismu, ozařování a chirurgická léčba patří k metodám, které působí pouze na to místo těla, kde leží nádor. Zářením lze vyléčit téměř třetinu zhoubných nádorů. V léčebných aplikacích se nejčastěji používá gama záření a urychlených elektronů. Ve […]

Typy léčby

Chirurgická léčba

Operace je nejstarším způsobem protinádorové léčby. V řadě případů se jedná o jedinou možnost, jak vyléčit nemocného s nádorovým onemocněním. Operace menšího rozsahu se velmi často používá jako úvodní diagnostická metoda, která poskytne vzorek tkáně pro mikroskopické vyšetření. Teprve se znalostí histologické diagnózy má smysl provést doplňující cílená diagnostická vyšetření. Pacient se tak nevystavuje zbytečným, […]