Vše o rakovině

Mladí nebo „staří“? Rakovina si nevybírá podle věku

Zhoubné nádory jsou podle archeologických výzkumů prakticky stejně staré jako lidstvo samo. Lidstvo doprovází od kolébky, a to doslova. Rakovinou totiž může onemocnět novorozenec, kojenec, předškolák, dospívající, dospělý ve středních letech i velmi starý člověk. V jednotlivých skupinách se však značně liší výskyt různých typů nádorů, s čímž se pojí způsob léčby a vyhlídky na vyléčení.

1. Děti ve věku 0–14 let

Ve věkové skupině dětí dominují zhoubné nádory spojené s bílými krvinkami, tedy leukémie a lymfomy. Dohromady představují téměř 50 % všech zhoubných nádorů v této věkové skupině. Akutní leukémií je nejvíce ohrožena skupina dětí ve věku 1–5 let. Na druhé příčce se nacházejí různé formy zhoubných nádorů mozku a míchy. Další příčky zaujímají nádory různé lokality i povahy.

Velká část nádorů v dětském věku, tedy především leukémie, lymfomy a nádory mozku, je léčena pomocí ozařování neboli radioterapie a chemoterapie, která spočívá v podávání léků likvidujících nádorové buňky. Určité typy nádorů se v dětském věku odstraňují také operačně.

2. Dospívající ve věku 15–24 let

Ve věkové skupině dospívajících už jsou, pokud jde o výskyt nádorů, patrné rozdíly mezi pohlavími. Chlapci a mladí muži trpí nejčastěji nádory ze zárodečných buněk, například nádory varlete. Na druhém místě jsou opět nádory z bílých krvinek, tedy lymfomy a leukémie, následované nádory mozku. U dívek se nejčastěji vyskytují nádory pohlavních orgánů (vaječníků, děložního čípku, prsů), následované nádory z bílých krvinek a na třetím místě jsou oproti chlapcům melanomy, zhoubné nádory kůže.

Léčba se zásadně liší podle typu nádoru, v této věkové skupině už jsou častější operační výkony, jejichž cílem je úplné odstranění nádoru.

3. Mladší dospělí ve věku 25–49 let

U mladších dospělých už vzrůstá celkový výskyt případů zhoubných nádorů, který je v předešlých věkových skupinách poměrně nízký. U žen v tomto věku dominují nádory prsu, které představují necelých 50 % všech zhoubných nádorů. Mezi další častější onkologická onemocnění patří nádory děložního čípku, melanom a rakovina tlustého střeva. U mužů není situace tolik jednoznačná, vyskytuje se zde více typů zhoubných nádorů, mezi které patří nádory varlete, tlustého střeva, hlavy a krku, plic, mozku, melanom a další.

Léčba se opět zásadně liší nejenom podle typu nádoru, ale také podle pokročilosti zhoubného bujení. Zjednodušeně by se dalo říct, že nádory zachycené v časnějších stadiích jsou léčeny chirurgickým odstraněním, popřípadě v kombinaci s ozařováním, chemoterapií či hormonální léčbou. Nádory v pokročilých fázích se operují méně často, v první řadě se spíše ozařují, léčí chemoterapií, cílenou léčbou či hormonální léčbou.

4. Dospělí ve věku 50–74 let

U žen je situace obdobná jako v předešlé věkové skupině, dominují nádory prsu, častěji se objevuje i rakovina plic, tlustého střeva, dělohy a vaječníků. U mužů v této věkové skupině se začíná stávat dominantní diagnózou rakovina prostaty, a to téměř ve třetině případů. Na dalších případech se podílí typy nádorů zmíněné v předešlé věkové skupině. Léčba je obdobná jako v předchozí věkové skupině.

5. Lidé starší 75 let

U žen starších 75 let ustupuje celkový podíl případů vyvolaných rakovinou prsu, častěji se objevuje rakovina plic a tlustého střeva, ale také slinivky břišní. U mužů je situace obdobná, na prvním místě je opět rakovina prostaty, následovaná rakovinou plic a tlustého střeva. U jedinců starších 75 let také častěji dochází k diagnóze obtíží až v pozdějších fázích, což je dáno například méně specifickými příznaky v prvotních fázích nádorového bujení. Léčba je tak většinou cílena na zpomalení postupu onemocnění, prodloužení délky života a zlepšení jeho kvality.

zdroj:https://www.ulekare.cz/

I pouhé sdílení může pomoc ! Děkuji…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.