Vše o rakovině

O nadaci

Nadace pro transplantace kostní dřeně podporuje zdravotnické programy ke zkvalitnění života nemocných s leukémií a jinými těžkými chorobami krve a nádory.
Byla založena rodinami nemocných pacientů a působí na území celé republiky s pomocí desítek dobrovolných spolupracovníků, vyléčených pacientů i dalších ochotných lidí. S jejich dopomocí pracuje do současnosti pouze s minimálními režijními náklady a dvěma placenými zaměstnanci.
Od r.1992 poskytuje nadace finanční zázemí Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) a přispívá do dalších oblastí transplantační medicíny v České republice.
Programy, které nadace podporuje formou grantů, jsou především:
  • Podpora dobrovolného dárcovství kostní dřeně
  • Podpora pacientů po transplantaci kostní dřeně
  • Podpora vzdělávání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně
  • Příspěvky na přístrojové a investiční vybavení transplantačních center v ČR
Díky aktivitě nadace se do r. 2004 podařilo získat a do Českého národního registru dárců dřeněVýročních zprávách nadace a v časopisu Naděje, který je dvakrát ročně vydáván pro dárce dřeně a další osvětové účely. zařadit a vyšetřit již více než 27 tisíc dobrovolných dárců dřeně a uskutečnit přes 200 nepříbuzenských transplantací dřeně. Průběžné zprávy o plnění dalších programů a akcí nadace jsou ve
Výsledky dosavadní činnosti nadace by nebyly myslitelné bez léta trvajícího pochopení a nezištné pomoci tisíců obětavých lidí v této zemi – dobrovolných dárců dřeně, všech větších i drobných přispěvatelů i všech dobrovolných spolupracovníků, kteří nadaci pomáhají v regionech.
Pomůžete dále? Pomůžete i Vy?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.