Typy léčby

Chirurgická léčba

Operace je nejstarším způsobem protinádorové léčby. V řadě případů se jedná o jedinou možnost, jak vyléčit nemocného s nádorovým onemocněním.

Operace menšího rozsahu se velmi často používá jako úvodní diagnostická metoda, která poskytne vzorek tkáně pro mikroskopické vyšetření. Teprve se znalostí histologické diagnózy má smysl provést doplňující cílená diagnostická vyšetření. Pacient se tak nevystavuje zbytečným, fyzicky náročným vyšetřením, které prodlužují proces stanovení rozsahu nemoci a nepřispívají k rozhodování o léčebné taktice.

Operace definitivní vede k odstranění nádoru z organismu. Někdy je zapotřebí provést následnou operaci v odstupu několika týdnů, která upraví anatomické poměry v operované oblasti (např. po operaci střev).

Operace paliativní se provádějí jako součást symptomatické léčby, kdy např. snižují stupeň bolesti nebo obnovují činnost některých orgánů (ledvin, střev, průdušek).

Způsob provedení operace je plně v rukou chirurga, nejlépe specialisty na operace nádorových onemocnění.

O načasování operačního výkonu v rámci dalších metod protinádorové léčby rozhoduje tým lékařů pod vedením onkologa, ve kterém jsou přítomni v optimálním případě klinický onkolog, radiodiagnostik, radioterapeut a příslušný specializovaný chirurg v závislosti na lokalizaci nádoru (gynekolog, urolog, hrudní chirurg, ortoped, neurochirurg).

zdroj: http://www.koc.cz/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.