Typy léčby

Hormonální léčba

Již před několika desítkami let bylo zjištěno, že růst některých nádorů lze zpomalit hormonálními léky. V současné době má hormonální léčba své nezastupitelné místo v léčbě nádorů prsu, dělohy, prostaty a některých onemocnění krvetvorby. Hormonální léky jsou nepostradatelné i u jiných nádorů v situacích, kdy je cílem lékaře zlepšení kvality života nemocného – např. zvýšení chuti k jídlu, váhy, výkonnosti apod. V blízké budoucnosti lze očekávat použití některých hormonálních přípravků v prevenci vzniku zhoubných nádorů u těch osob, které jsou nádory ohroženy ve zvýšené míře ať již v důsledku rodinné zátěže, životního stylu nebo z jiných příčin.

Druh hormonů, který má být použit pro Vaši léčbu, vybírá lékař po zvážení celé řady faktorů, z nichž nejdůležitější jsou diagnóza, rozsah onemocnění, typ předchozí léčby a výsledky této léčby.

Hormonální léky se nejčastěji užívají ve formě tablet, méně časté je podávání nitrosvalové nebo podkožní. Jedná se o léčbu dlouhodobou, která může trvat několik měsíců i let. Léčba hormonálními léky je všeobecně lépe snášena než chemoterapie.

Prednison, metylprednisolon (Urbason) a dexametazon jsou léky, které se obvykle používají společně s chemoterapií při léčbě onemocnění krvetvorby. Z nežádoucích účinků se může objevit vznik žaludečních vředů, zhoršení nebo objevení se cukrovky, vzestup váhy a zakulacení obličeje, výjimečně bývá pozorována svalová slabost. Výskyt žaludečních vředů lze výrazně omezit polykáním léků po jídle a léky, které omezují tvorbu žaludečních šťáv (Quamatel, Ranisan, Ranital).

Analoga gonadoliberinů (Zoladex, ) výrazně snižují hladiny mužských i ženských pohlavních hormonů v těle. Proto se za určitých okolností uplatňují při léčbě nádorů prsu a prostaty. Lék se podává jednou za jeden až tři měsíce, je velmi dobře snášen.

Antiestrogeny (Tamoxifen) zpomalují růst nádorů prsu jiným mechanismem než analoga gonadoliberinů. Ročně jsou těmito preparáty léčeny desetitisíce žen po celém světě. Lék se u některých žen používá v pooperačním období po odstranění nádoru prsu s cílem snížit riziko recidivy onemocnění. Lék se také používá v případech, kdy došlo k recidivě nebo vzniku dceřinných nádorových ložisek. V loňském roce byly publikovány výsledky klinického testování tamoxifenu u zdravých žen, které byly ve zvýšené míře ohroženy vznikem nádorů prsu. Závěry studie NSABP P-01 jsou velmi povzbudivé. Ve skupině žen užívající tamoxifen bylo zaznamenáno o 49 % méně nádorů prsu než u těch žen, které užívaly srovnávací neaktivní léčivo (placebo). Tyto výsledky je třeba považovat za předběžné, a teprve výsledky dalších studií, které ozřejmí další otázky, možná povedou k širokému použití tamoxifenu i v prevenci prsních nádorů. Tamoxifen má kromě svého účinku protinádorového také jiné prospěšné účinky. Zpomaluje rozvoj osteoporózy a snižuje hladiny cholesterolu v krvi. Pravděpodobné je, že snižuje rozvoj srdečně-cévních onemocnění. Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a neohrožují nemocného. Použití tamoxifenu je spojeno s mírným zvýšením rizika zánětů hlubokých žil dolních končetin, cévních mozkových příhod a nádorů dělohy. Nádory dělohy se v souvislosti s tamoxifenem objevují jen vzácně a nejsou léčebným problémem. Časným varovným znamením nádorů dělohy je gynekologické krvácení, které vede k časné diagnóze a úspěšné léčbě. Souhrn všech pozitiviv tamoxifenu mnohonásobně převyšuje rizika spojená s tímto lékem.

Pokud se nedaří nádorové onemocnění prsu úspěšně léčit antiestrogeny, je možné se rozhodnout pro inhibitory aromatáz (Arimidex, Femara, Lentaron). Lentaron se podává nitrosvalovou injekcí jednou za dva týdny, ostatní léky se užívají jednou denně ústy. Nežádoucí účinky jsou velmi mírné.

Gestageny (Provera, Megace) jsou léky ze skupiny ženských pohlavních hormonů. Používají se při léčbě pokročilého nádoru prsu a nádorů dělohy. Podpůrně je lze využít u mužů i žen ke zlepšení kvality života nemocných – např. ke zvýšení chuti k jídlu, váhy, výkonnosti apod.

Antiandrogeny (flutamid, bicalutamid, nilutamid) jsou součástí některých léčebných schémat u nádorů prostaty. Jejich tolerance je velmi dobrá.

Hormonálně aktivní nádory trávicího ústrojí a plic způsobují řadu nepříjemných příznaků, které nemocného velmi obtěžují. Patří sem intenzivní průjmy, náhlé bolesti břicha, záchvatovitá dušnost, zarudnutí a návaly horka. Dlouhodobě neléčené nádory ohrožují nemocného srdečním selháním. Tyto příznaky lze úspěšně léčit somatostatinem (Sandostatin). Podává se podkožně nebo nitrosvalově, několikrát denně nebo jednou za několik týdnů. Ošetřující lékař zvolí optimální dávkování s ohledem na celkový zdravotní stav, typ nemoci apod.

S hormonální léčbou se lze setkat i v jiných než výše zmíněných nejčastějších případech.

Vývoj této metody protinádorové léčby není zdaleka ukončen a každoročně jsou do klinické praxe uváděny nové léky, které jsou dalšími nástroji onkologů v boji s nádorovými nemocemi a perspektivou pro mnoho nemocných.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.